• شنبه تا جهارشنبه 9:00 الی 19:00
  • شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 19:00

مــعرفی وکــلای ما


وکلای موسسه حقوقی عدالت سلین

اسماعیل سلیمانی

 

وکیل پایه یک دادگستری

مدیر موسسه حقوقی عدالت سلین
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (ملکی و قراردادها)

عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز

احمد صادقی

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز

مازیار ابوالحسن بیگی

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس حقوق و قراردادها

عضو رسمی کانون وکلای دادگستری

حسین کاظمی

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه

شهرام شمشیری شورباخورلو

مشاور مالی و مالیاتی

دکترای حرفه ای مدیریت اجرائی گرایش کسب و کار

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو جامعه مدیران مالی حرفه ای ایران

امتیازدهی به مطالب
× مشاوره با اسماعیل سلیمانی